rėplomis


rėplomis
rėplomìs adv. , rėplõms, rėplõm , rėplum̃s 1. visomis keturiomis, ropomis, keturpėsčia: Rėplomis eimi R. Rėplomis rėploti N. Rėplomìs eiti K. Kūdikis eina rėplomis J. Žiūrėk, tas kūdikis jau rėplõm paeina Alk. Liuobu rėplõms par trobą pareiti Vvr. Buvau tiek girtas, kad vos tik rėplom namus pasiekiau Ps. Šalčio bijo – leka į kamarą rėploms Užv. Rėplõms rėpliojau par kalną Vn. Rėplomis prišliaužė ligi namų . Ir rėplõm bėgu Lkš. Eina rėplõm Sv. Eita anie rėplõms Als. Pasijuokės, pagėrė [vaišėse], rėplum̃s parejo Grd. Rėplõms, keliais nubėgo pas savo draugų Šv. 2. pasirėplinus: Vienas rėplõm jau kosėjo – kai ėmė gert pušinės smalos su spiritu, tai pasitaisė Ig. O jau žmogus kad nor įeit [į jaują] kūre[n]ti, tik rėplum̃s ir tur atsigulti: juk gal nutrokšti LKT170(Pgg).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • rėplomis — rėplomi̇̀s prv. Kū̃dikis jau rėplomi̇̀s paei̇̃na …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rėpla — 1 rėpla scom. (1) Skr, rėplà (3) šnek. 1. kas vaikščioja rėplomis: Rėpla, kas vaikščio[ja] rėplomis J. Ko čia rėplini lygu rėpla (šuniukas) J. 2. Pžrl kas nerangus, išsiskėtęs: Tas vaikas toks rėplà Mrj. Kur eini, tu rėpla! Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėplioti — intr. 1. N, K atropoti, atšliaužti: Meistras, tikt pamatęs kirminuką su sviestu atrėpliojantį, tiktai capt ir nutvėrė BsPII21. Atrėpliojo ir vėžys Ar. 2. Š ateiti keturpėsčia: Atrėplioja repečka, rėplomis kūdikis J. Žiūrėk, tavo vaikas pas tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškepersuoti — 1. intr. J svyruojant, krypuojant išeiti kur. 2. intr. rėplomis išsikrapštyti iš kur: Led iškepersãvo iš lovos vaikas nuo tėvo J. 3. tr. kepersuojant išvaikščioti: ^ Tursu kepersu visą lauką iškepersavo (akėčios) Šl. kepersuoti; atkepersuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kebeldu — interj. žr. kebeldai 1: Kebeldu, kebeldu vaikas mažas rėplomis eina J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kebelduoti — kebelduoti, uoja, ãvo intr., kèbelduoti, uoja, avo 1. nevikriai eiti; šlubuoti: Kebelduo[ja] kūdikis, kad eina rėplomis, arba ubagas su krukiais po pažastėmis J. Kèbelduoja kaip koks kebelda Rs. Žiūri – iš antro galo sodžiaus siuvėjas šlubas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keperstoms — keperstõms adv. rėplomis: Keperstõms jau eina Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kepurkštėm — kepurkštė̃m adv. rėplomis, kepurstėm: Maži vaikai vaikščioja kepurkštė̃m Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kepurnioti — kẽpurnioti, ioja, iojo intr. šliaužioti rėplomis: Sakiau, gal verks [vaikas], ė anas sau kẽpurnioja, ir gatava Vdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurepečkoti — šnek. 1. intr. rėplomis nueiti, nuropoti: Jis atsirėmė rankomis žemės ir, vilkdamas sužalotąją koją, keturpėsčias nurepečkojo paežere J.Avyž. 2. refl. nulipti, nusiropšti: Nors valgyt nusirepečkok nuo pečiaus, o tai gyvas sudžiūsi Ds. repečkoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language